Rekrutacja Top Talentów może być wyzwanie.

Jest jednak pomocne rozwiązanie na trudne i niszowe rekrutacje. Jest nim Burza Mózgów (Brainstorming).

Korzystanie z innowacyjnych strategii rekrutacyjnych może zmienić sposób, w jaki Ty i Twój zespół będziecie zatrudniać pracowników. Polecam burzę mózgów jako jedną z altenatywnych metod rekrutacyjnych. Podczas kilku projektów rekrutacyjnych korzystałem z zespołem rekrutacyjnym z burzy mózgów dla  rekrutacji niszowych i trudnych.

Burza mózgów zaczyna się od rozmowy grupowej wg. określonych zasad. Zbierz swój zespół i wspólnie omówcie jak możecie dotrzec do kandydatów o pożądanym profilu. W korzystaniu z tej techniki ważna jest otwartość i swoboda w zgłoszeniu jak największej liczby propozycji rozwiązania problemów rekrutacyjnych,  również tych najbadziej często wydawałby się absurdalnych, a następnie wybór przez zespół i praca nad tymi, które przyniosą najlepsze rezultaty.

Burza mózgów jest też świetnym sposobem, aby dowiedzieć się co robisz źle w danym procesie rekrutacjnym.

Polecam opracowaną przeze mnie prezentację o zasadach korzystania z Brainstormingu w rekturacji.

Prezentację przygotowałem dla mojego zespołu.